business and mission
Brigitta heeft tijdens haar ontwikkelings sociologie studie in Wageningen een afstudeer onderzoek gedaan naar 'business en mission'. Hieronder volgende linken naar de volledige afstudeerscriptie en een doe-gerichte brochure die na afloop is gemaakt.

read my thesis
read my brochure

De informatie geeft stof tot nadenken over of en hoe zaken doen en zendeling zijn kan worden gecombineerd. Een centrale vraag daarbij is hoe er tegen geld en het gebruik ervan wordt aangekeken. Verschillende mensen geven daar op een verschillende manier betekenis aan.

European Christian Mission
Wij zijn - toen we in Bosnie woonden- associate member geweest van deze organisatie. Middels onze contacten in de Balkan willen we waar nodig, het werk van deze organisatie ondersteunen.

website ECM Nederland
website ECM International

'European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie. Ons doel is om gemeenten te stichten op plaatsen waar deze niet of nauwelijks zijn. Evangelisatie, gemeentestichting en discipelschapstraining zijn daarom sinds 1904 kernwoorden bij ons. Waar mogelijk wil ECM bestaande kerken op het veld ondersteunen en samenwerken met partnerorganisaties. Via ECM werken ruim 200 zendelingen in 20 verschillende Europese landen. Ze zijn actief in allerlei soorten bedieningen.'

 

IFES
IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students.
In onze eigen studenten tijd (lang geleden!) zijn we bij deze organisatie betrokken geweest. Wellicht kunnen we het werk van IFES in Bonsie ondersteunen. Hoe precies dat hopen we verder te gaan onderzoeken.

'IFES is a fellowship of students, staff and supporters. We are an evangelical movement, committed to a high view of Scripture - its preaching, teaching and study. We seek to help students recognise the Lordship of Christ in every aspect of life and thought. Staff aim to provide biblical models of leadership and of ministry, where possible encouraging students themselves to take leadership responsibility on campus.
All IFES national movements seek to present a culturally-relevant witness to Christ, working in close partnership with the Church in their country, wherever that is possible'.

other weblinks
website van onze thuisgemeente:   Nederlands Gereformeerde Kerk Wageningen