Ron:           read Ron's Curriculum Vitae

Brigitta:    read Brigitta's Curriculum Vitae
Ondernemerschap
Iedereen is ondernemer van zijn eigen leven, wordt wel eens gezegd. Kenmerken van een ondernemend leven zijn onder andere: een visie kunnen omarmen, durven loslaten, teleurstellingen kunnen verwerken, flexibel zijn, avonturen aangaan… In die zin durven wij onszelf ondernemers te noemen, gezien o.a. onze ervaringen als management van een Nederlands-Bosnisch bedrijf in de sierteelt in Bosnie.

CAH Dronten en onderwijsontwikkeling NIEUWE BANEN !!!
Sinds de zomer van 2007 zijn wij beide werkzaam bij de Agrarische Hogeschool in Dronten.

Ron is werkzaam bij de afdeling Internationaal en heeft als opdarcht om projecten op te zetten op het gebied van internationale onderwijsuitwisseling en -ontwikkeling. Daarnaast werkt hij een deel van zijn tijd als docent voor de dagopleiding. Zijn aandachtsvelden zijn innovatie en ondernemerschap. Dit ligt dus in het verlengde van eerder opgedane werkervaring. In september 2007 heeft hij een werkbezoek afgelegd naar Canadaomdat daar samen met een Canadese Professional University een opleiding zal worden gestart.

Brigitta is coordinator van een bedrijskundige deeltijdopleiding; Management Buitenruimte. Deze heeft als specifieke doelgroep mensen die in de buitenruimte sector werkzaam zijn. Dat kunnen medewerkers van hoveniersbedrijven of gemeentelijke medewerkers zijn.Deze beschikken al over vaktechnische kenneis, maar willen zich breder ontwikkelen tot projectleider of leidinggevende. De opleiding bestaat uit 'vakken volgen', coaching en training. Coaches zijn zelf managers in de buitenruimtesector. Brigitta doet acquisitie van trainees en coaches en draagt zorg voor de kwaliteit van de opleiding. Middels een dergelijke baan blijft ze betrokken bij de buitenruimtesector en maakt ze veel nieuwe contacten.

Overigens, in 2005 heeft Bela Nistor (Romeense Hongaar), als student aan de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, voor ons stage gelopen in Bosnie om onderzoek te doen naar het opzetten van een bedrijf in de aardbeienteelt. We kunnen, via onze huidige banen, en middels ons netwerk, in de (nabije) toekomst wellciht opnieuw stageplekken verzorgen voor nederlandse of internationale studenten, of anderzijds de kwaliteit van onderwijs bevorderen in de Balkan.Plattelandsontwikkeling en samenwerking
Brigitta is betrokken geweest bij het werk van de Vereniging Kleine Kernen in Nederland en heeft daar onderzoek gedaan naar hoe lokale overheden en dorspbelangengroepen samenwerken. Ze heeft daar ook, in een ander deel van Nederland, een workshop over geleid in samenwerking met het IPP (Instituut voor Publiek en Politiek). Daarnaast heeft ze via haar werk als landschapsarchitect ervaring als adviseur in een bont gezelschap van vraagstukken die te maken hebben met mensen en ruimte.

Trainingen ECON en CowHow
Ron heeft een netwerk in de biologische landbouw. Hij heeft trainingen gegeven aan bosnische adviseurs in de biologische landbouw voor de organisatie ECON in Sarajevo en voor CowHow in Maglaj op het gebied van economische bedrijfsontwikkeling. Ron hoopt verbonden te blijven met de landbouw ontwikkelingen in de Balkan. Er is nog steeds de mogelijkheid dat hij parttime als consultant meewerkt aan projecten.